Home
| about us | เวชสำอางค์ | บทความ-สาระน่ารู้ |ติดต่อสอบถาม | แผนที่


 

โรคสมองเสื่อมผู้สูงอายุกับโรคสมองเสื่อม
                                                                                                                  โดย พญ.ธรรมิกา  เทพพาที
             สมองเสื่อม คือ ภาวะที่มีการเสื่อมของการทำงานของสมองทั้งหมด ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับความจำ ความรอบรู้ มีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
โรคสมองเสื่อม เป็นโรคที่เกิดขึ้นในคนนั้น ๆ ไม่ได้เกิดในผู้สูงอายุทุกคน แต่คนสูงอายุทั่วไปอาจจะมีการลืมได้บ้าง


โรคสมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง

 • การเสื่อมของเซลสมอง โรคที่พบบ่อยในกลุ่มนี้ได้แก่ โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน เป็นต้น
 • จากโรคหลอดเลือดสมอง จากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองตีบตัวผิดปกติ  ก็จะทำให้เนื้อสมองตายไป
 • จากการติดเชื้อในสมอง ทำให้ความสามารถของสมองเสื่อมลงไป
 • จากการขาดสารอาหารบางชนิด โดยเฉพาะวิตามิน เช่น  B1  B12
 • จากการแปรปรวนของเมตาโบลิกของร่างกาย เช่น ต่อมธัยรอยด์ทำงานมากไป น้อยไป การทำงานของตับหรือของไตผิดปกติไป
 • จากการถูกกระทบกระเทือนที่ศีรษะอยู่เสมอ ๆ
 • สมองเสื่อมจากเนื้องอกในสมอง

อาการของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจะมีอาการดังนี้

 • มีความผิดปกติของความจำ โดยเฉพาะความจำใหม่ๆ
 • ความผิดปกติของการใช้ภาษา เช่น นึกคำพูดไม่ออก ความเข้าใจภาษาลดลง
 • การสูญเสียทักษะในการทำกิจกรรมเช่น ไม่สามารถแปรงฟัน หวีผมได้ ตอกตะปูไม่เป็น เป็นต้น
 • การไม่รับรู้ในสิ่งที่เคยรู้มาก่อน เช่น เห็นสิ่งของแล้วไม่รู้ว่าคืออะไร ไม่รู้ว่าใช้สำหรับทำอะไร เห็น
  หน้าคนคุ้นเคยแต่นึกหน้าไม่ออก เป็นต้น
 • ความผิดปกติในการบริหารจัดการ  เช่น ความผิดปกติในการวางแผนงาน การตัดสินใจ  และคิดอย่างเป็นนามธรรม
 • อาการผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม เช่น ซึมเศร้า หวาดระแวง ประสาทหลอน เป็นต้น

โรคสมองเสื่อมรักษาได้หรือไม่

โรคสมองเสื่อมนั้นบางอย่างอาจจะรักษาได้ แต่บางอย่างอาจจะก็รักษาไม่ได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีอาการมากน้อยเพียงใด ความเสียหายของสมองมีมากน้อยเพียงใด และสาเหตุเกิดจากอะไร  หลังจากรักษาแล้วอาการก็จะทรงอยู่ในลักษณะนั้นไปเรื่อย ๆ

มีญาติเป็นโรคสมองเสื่อม ลูกหลานจะเป็นด้วยไหม

พบว่ามีความผิดปกติทางพันธุกรรมในผู้ป่วยสมองเสื่อมบางชนิด แต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้และไม่ได้หมายความว่าญาติของผู้ป่วยจะต้องเป็นโรคนี้ทุกคน  ดังนั้น อย่าวิตกจนเกินไป และพยายามฝึกการบริหารสมอง ลดความเครียดจะทำให้สุขภาพกายและใจแข็งแรง เป็นการป้องกันโรคสมองเสื่อมได้บ้าง


เทคนิคในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

 • การดูแลด้านสุขภาพกาย : ให้ทานอาหารครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ ครบทั้ง 3 มื้อ เพื่อเป็นแหล่งพลังงานของผู้สูงอายุ รวมถึงดูแลโรคประจำตัวเดิมที่เป็นอยู่ให้เป็นปกติหรืออาการคงที่ พาท่านออกกำลังกายเป็นประจำ
 • การดูแลสุขภาพสมอง : หมั่นหากิจกรรมที่ได้ฝึกการคิด ความจำ เพื่อกระตุ้นเซลสมองของผู้ป่วยให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง เช่น เล่นสมมุติใช้จ่ายเงิน เล่นปริศนาอักษรไหว้ ทายคำศัพท์ เป็นต้น
 • การดูแลสุขภาพใจ :  เข้าใจและยอมรับกับอาการของผู้ป่วยว่าไม่ได้แกล้งทำ  เช่น หงุดหงิด หวากระแวง พูดซ้ำๆ และค่อยปรับตัวในการอยู่กับผู้ป่วย และให้กำลังใจผู้ป่วยรวมถึงให้กำลังใจญาติที่อยู่กับผู้ป่วยด้วย


ติดวัดเมืองใหม่ ริม ถ.พระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี

Tel 087-992-6993