Home
| about us | เวชสำอางค์ | บทความ-สาระน่ารู้ |ติดต่อสอบถาม | แผนที่

บทความน่ารู้

- ความเครียด

- นอนไม่หลับ (Sleep problem)

- โรคซึมเศร้า

          ตอนที่ 1

          ตอนที่ 2

          ตอนที่ 3

          ตอนที่ 4

- โรคจิต….คืออะไร

- การผ่อนคลายความเครียด

- ลูกขาดวินัย ทำอย่างไรดี

- โรคแพนิค

- ไมเกรน

- วิธีเลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง

- เมื่อลูกรักเป็นเด็กสมาธิสั้น

- อกหักเรื่องจี๊ด ๆ

-โรคย้ำคิดย้ำทำ

โรคจิต….คืออะไร

          คนทั่วไปมักพูดถึงคนที่ทำพฤติกรรมอะไรที่แปลกๆ ต่างจากคนอื่น หรือ คนที่หมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องเพศ ว่าเป็นโรคจิต แต่โรคจิตในความหมายทางการแพทย์หมายถึงโรคจิตเภท (Schizophrenia) ซึ่งพบได้ประมาณ 1% ของประชากร อายุที่เริ่มเป็นส่วนใหญ่คือช่วงวัยรุ่นตอนปลาย วัยอื่นๆ สามารถพบได้เช่นกันแต่ค่อนข้างน้อย

โรคจิตเภทมีอาการดังนี้

อาการเริ่มต้น
          อาการเริ่มต้นก่อนที่จะแสดงอาการทางจิตอย่างชัดเจน อาจเกิดในแบบฉับพลัน หรือเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ อาการเริ่มต้นอาจมีอาการความคิดสับสน ไม่อยู่ในความเป็นจริง บุคลิกภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น แยกตัว ไม่อยากสุงสิงกับใคร ปัญหาการนอนหลับ ไม่สามารถรับผิดชอบหน้าที่การงาน การเรียนได้เหมือนปกติ การดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตัวเริ่มแย่ลงเรื่อยๆ อาการเหล่านี้ช่วยเตือนว่า อาจจะมีการเริ่มต้นของโรคจิตเภท

          อาการทางจิตชัดเจน มีทั้งแบบอาการด้านบวก (Positive Symptoms) และอาการด้านลบ (Negative Symptoms)

           1. กลุ่มอาการด้านบวก (Positive Symptoms) หมายถึงอาการที่ผิดปกติเพิ่มมากกว่าคนทั่วไป ได้แก่

- หลงผิด (Delusion) เป็นความเชื่อของผู้ป่วยเองที่ผิดไปจากความเป็นจริง เช่น คิดว่าคนอื่นจะมาทำร้าย คิดว่าตนจะถูกวางยาพิษ คิดว่าตนส่งกระแสจิตได้ คิดว่าตนเป็นบุคคลสำคัญของโลก เป็นต้น
- ประสาทหลอน (Hallucination) คือการรับรู้สิ่งเร้าที่ผิดจากความจริง ได้ยินเสียงคนมาพูดด้วยทั้งๆ ที่ไม่มีใครพูดด้วย (หูแว่ว) มองเห็นวิญญาณ (เห็นภาพหลอน) เป็นต้น
- ความคิดผิดปกติ (Thought Distortion) คิดแบบมีเหตุผลอย่างต่อเนื่องไม่ได้ ทำให้คุยกับคนอื่นไม่เข้าใจ มักพูดไม่เป็นเรื่องราว พูดไม่ต่อเนื่อง เปลี่ยนเรื่องพูดโดยไม่มีเหตุผล
- มีพฤติกรรมผิดปกติ มักเกี่ยวข้องกับความคิดและความเชื่อที่ผิดปกติ เช่น ทำร้ายตนเองตามเสียงหูแว่วที่สั่งให้ฆ่าตัวตาย พูดคนเดียว อยู่ในท่าแปลกๆ ซ้ำๆ

          2. กลุ่มอาการด้านลบ (Negative Symptoms) หมายถึง อาการผิดปกติที่ขาดหรือบกพร่องไปจากคนทั่วไป ได้แก่ เก็บตัว ไม่อยากพบปะผู้คน ไม่ดูแลตัวเอง ไม่นอน ไม่มีความคิดริเริ่ม ไม่ทำงาน ผลการเรียนหรือการทำงานตกต่ำ สีหน้าเรียบเฉยเมยไร้อารมณ์ ไม่มีอาการยินดียินร้าย

          สาเหตุของโรคจิตเภท
          มีหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยด้านร่างกาย : เช่น สารสื่อประสาทในสมองมีการทำงานเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ Dopamine , Serotonin รวมถึงการใช้สารเสพติด เช่นยาบ้า ยาอี ยาไอซ์ ใบกระท่อม รวมถึง ยาลดน้ำหนักบางชนิด ปัจจัยด้านพันธุกรรม : ผู้ที่มีประวัติครอบครัว ที่มีอาการของโรคจิต มีโอกาสเกิดโรคได้ง่ายกว่าคนทั่วไป ปัจจัยด้านจิตใจ : เช่น ความเครียดรุนแรง สภาพครอบครัวไม่อบอุ่น อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคจิตได้ ในบางรายอาจไม่มีสาเหตุชัดเจนก็ได้

          การบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคจิตเภท มีแนวทางดังนี้
          1. รักษาอาการให้หายและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ โดยใช้ยารักษาอาการจิต (Antipsychotics)ในการรักษา แต่ถ้าผู้ป่วยที่มีความคิดอยากทำร้ายตนเอง หรือผู้ป่วยมีอาการคลุ้มคลั่งมาก ๆแพทย์อาจพิจารณาการบำบัดรักษาด้วยไฟฟ้า ระยะเวลาในการกินยาอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่ง ระยะเวลาแล้วแต่ชนิดของโรคจิตที่เป็น หากกินยาสม่ำเสมอการกำเริบจะน้อย ถ้ามีอาการทางจิตครั้งแรก ให้ทานยาอย่างน้อย 2 ปี เพื่อป้องการกลับมาเป็นซ้ำอีก ถ้ามีอาการทางจิตกำเริบรอบที่ 2 ให้ทานยาอย่างน้อย 5 ปี ถ้ามีอาการกำเริบรอบที่ 3 ขึ้นไป ให้ทานยาตลอดไป
         2. ป้องกันความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย เนื่องจาก อาการทางจิตอาจทำให้ผู้ป่วยหลงผิดคิดทำร้ายตนเองหรือคนอื่นได้ ซึ่งต้องอาศัยการดูแลจากญาติอย่างใกล้ชิด
         3. การบำบัดรักษาทางจิตใจ ในผู้ป่วยโรคจิตเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยที่มีความ ผิดปกติทางด้านจิตใจ และอารมณ์ ให้รู้จักเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้ โดยใช้วิธีการพูดคุยกัน เพื่อให้ผู้ป่วยโรคจิตได้ระบายปัญหา และระบายอารมณ์ที่เก็บกดเอาไว้ จนทำให้เขาเห็นแนวทางในการแก้ปัญหา และสามารถกลับไปอยู่ในสังคมได้
        4. การบำบัดทางสังคม โดยจัดกิจกรรมกลุ่มให้ผู้ป่วยได้แลกเปลี่ยนประสบ-การณ์ซึ่งกันและกัน ทำให้ผู้ป่วยเรียนรู้ปัญหาของตนเองและปัญหาของผู้อื่น นำไปสู่การมีพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป รวมทั้งมีการฝึกทักษะทางสังคม เช่น รู้จักการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รู้วิธีการสื่อสารที่ดีเพื่อไม่ให้มีการขัดแย้งเกิดขึ้น เป็นต้น

 


ติดวัดเมืองใหม่ ริม ถ.พระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี

Tel 087-992-6993