Home
| about us | เวชสำอางค์ | บทความ-สาระน่ารู้ |ติดต่อสอบถาม | แผนที่

แบบทดสอบด้วยตนเอง

*แบบประเมินโรคซึมเศร้า

*แบบประเมินวัดความเครียด

*แบบการประเมินโรคปวดศีรษะ
ไมเกรนด้วยตนเอง

*แบบทดสอบการติดบุหรี่

*ดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทย

*แบบประเมินความเสี่ยง
การฆ่าตัวตาย

*แบบคัดกรองโรคจิต

*แบบประเมินการติดสุรา


 

 

 

ทดสอบ

โปรดทำเครื่องหมาย “ X ” ในช่องที่ตรงกับคำถาม เพื่อค้นหาอาการที่มีในระยะ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา    

 

 

ข้อ

 

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน

 

ไม่มีเลย
(0 คะแนน)

 

เป็นบางวัน
1-7 วัน
(1 คะแนน)

 

เป็นบ่อย
 มากกว่า 7 วัน
(2 คะแนน)

 

 เป็นทุกวัน
(3 คะแนน)

1

เบื่อ  ไม่สนใจอยากทำอะไร

 

 

 

 

2

ไม่สบายใจ  ซึมเศร้า  ท้อแท้

 

 

 

 

3

หลับยาก หรือหลับๆ ตื่นๆ หรือหลับมากไป

 

 

 

 

4

เหนื่อยง่าย หรือ ไม่ค่อยมีแรง

 

 

 

 

5

เบื่ออาหาร หรือ กินมากเกินไป

 

 

 

 

6

รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่า ตัวเองล้มเหลว
หรือ ทำให้ตนเองหรือครอบครัวผิดหวัง

 

 

 

 

7

สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ
หรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ

 

 

 

 

8

พูดช้า ทำอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตเห็นได้
หรือกระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น

 

 

 

 

9

คิดทำร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนรวม

การแปลผล

5-8

มีอาการซึมเศร้าเล็กน้อย

 

9-14

เป็นโรคซึมเศร้า ระดับเล็กน้อย

 

15-19

เป็นโรคซึมเศร้า ระดับปานกลาง

 

20 คะแนนขึ้นไป

เป็นโรคซึมเศร้า ระดับรุนแรง

 

                 คะแนนรวมทั้งหมด                                  

                                                                                                      
              

****  ค่าคะแนนและความรุนแรงดังกล่าวเป็นเพียงการเปรียบลำดับอาการ ไม่ได้บ่งบอกถึงการวินิจฉัย  การที่จะบอกว่าท่านเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ต้องให้จิตแพทย์เป็นผู้วินิจฉัย

 


ติดวัดเมืองใหม่ ริม ถ.พระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี พิกัด 13.334969,100.940864 www.facebook.com/tammikaclinic Tel 087-992-6993