Home
| about us | เวชสำอางค์ | บทความ-สาระน่ารู้ |ติดต่อสอบถาม | แผนที่

แบบทดสอบด้วยตนเอง

*แบบประเมินโรคซึมเศร้า

*แบบประเมินวัดความเครียด

*แบบการประเมินโรคปวดศีรษะ
ไมเกรนด้วยตนเอง

*แบบทดสอบการติดบุหรี่

*ดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทย

*แบบประเมินความเสี่ยง
การฆ่าตัวตาย

*แบบคัดกรองโรคจิต

*แบบประเมินการติดสุรา

 

 

ทดสอบ

การประเมินโรคปวดศีรษะไมเกรนด้วยตนเอง

ระยะเวลาที่ปวดต่อครั้ง ลักษณะการปวด อาการอื่นๆ
     
 
   ปวดเล็กน้อย
 
    ปวดปานกลาง
      คลื่นไส้ และ / หรือ อาเจียน
  น้อยกว่า 4 ชม.
  ปวดรุนแรง  
  4 ชม. - 3 วัน   ปวดศีรษะข้างเดียว  
  นานกว่า 3 วัน  ปวดศีรษะทั้งสองข้าง  
    ปวดตุ๊บๆ  
    ปวดแบบมีอะไรมาบีบรัดที่ศีรษะ
     ไวต่อแสง และ / หรือ เสียง
    อาการปวดถูกกระตุ้นดยการออกกำลังกาย  

 

 


ทดสอบ

ติดวัดเมืองใหม่ ริม ถ.พระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี พิกัด 13.334969,100.940864 www.facebook.com/tammikaclinic Tel 087-992-6993