Home
| about us | เวชสำอางค์ | บทความ-สาระน่ารู้ |ติดต่อสอบถาม | แผนที่

แบบทดสอบด้วยตนเอง

*แบบประเมินโรคซึมเศร้า

*แบบประเมินวัดความเครียด

*แบบการประเมินโรคปวดศีรษะ
ไมเกรนด้วยตนเอง

*แบบทดสอบการติดบุหรี่

*ดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทย

*แบบประเมินความเสี่ยง
การฆ่าตัวตาย

*แบบคัดกรองโรคจิต

*แบบประเมินการติดสุรา


 

 

 

ทดสอบ

แบบประเมินความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย

 

คำชี้แจง   ในระยะเวลา 2 สัปดาห์นี้มีเหตุการณ์ อาการหรือความคิด ความรู้สึกดังต่อไปนี้หรือไม่ ให้กากบาทลงในหัวข้อที่ตรงกับอาการของท่าน

รายการประเมิน

มี

ไม่มี

มีสีหน้าเป็นทุกข์ หม่นหมอง เศร้าซึม ร้องไห้

 

 

เป็นโรคร้ายแรงหรือเรื้อรัง และมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันมาก

 

 

เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุฆ่าตัวตายหรือเคยทำมาก่อน

 

 

สูญเสียอวัยวะที่สำคัญอย่างไม่คาดคิด

 

 

มีการสูญเสียของรัก (คนรัก เงินทอง หรือบุคคลอันเป็นที่รัก หน้าที่การงาน)

 

 

ท่านดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง ดื่มหนัก ดื่มจนเมา

 

 

มีเรื่องกดดัน

 

 

รู้สึกสิ้นหวัง ไม่มี่ค่าที่จะอยู่ต่อไป

 

 

เป็นทุกข์ จนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป

 

 

กำลังคิดฆ่าตัวตาย

 

 

การแปลผล
ถ้าท่านตอบคำถามว่า “มี” 2 ข้อขึ้นไป หมายถึง มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ควรได้รับบริการปรึกษาหรือพบแพทย์และใช้แบบคัดกรองภาวะ ซึมเศร้าควบคู่กันด้วย

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมสุขภาพจิต

ติดวัดเมืองใหม่ ริม ถ.พระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี พิกัด 13.334969,100.940864 www.facebook.com/tammikaclinic Tel 087-992-6993