Home
| about us | เวชสำอางค์ | บทความ-สาระน่ารู้ |ติดต่อสอบถาม | แผนที่


 

 

แบบประเมินโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (อาการแมเนีย)
โปรดทำเครื่องหมาย  x  ในข้อที่ตรงกับอาการของคุณ


อาการ

ใช่

ไม่ใช่

  1. คุณเคยมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่

1.1   รู้สึกอารมณ์ดีสุด ๆ และคึกคักจนคนอื่นคิดว่าคุณเปลี่ยนไป

 

 

1.2   หงุดหงิดมากจนตะคอกใส่คนอื่น หรือมีเรื่องทะเลาะวิวาท

 

 

1.3   รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากกว่าปกติมาก

 

 

1.4   นอนน้อยกว่าปกติมาก และก็ไม่รู้สึกว่าอยากจะนอน

 

 

1.5   ช่างพูดช่างคุยกว่าเดิม หรือพูดเร็วกว่าปกติมาก

 

 

1.6   มีความคิดแล่นเร็วมาก และไม่สามารถทำให้ตัวเองคิดช้าลงได้

 

 

1.7   วอกแวกกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวง่ายมาก หรือไม่สามารถจดจ่อกับอะไรได้นาน

 

 

1.8   มีพลังมากกว่าปกติมาก

 

 

1.9   กระตือรือร้นหรือทำอะไรเยอะแยะกว่าเดิมมาก

 

 

1.10 เข้าสังคมหรือพบปะผู้คนมากกว่าปกติ

 

 

1.11 สนใจเรื่องเพศเยอะกว่าปกติ

 

 

1.12 ทำกิจกรรมที่คนอื่นอาจจะคิดว่ามากเกินไป  หรือเสี่ยงอันตรายเกินไป

 

 

1.13 ใช้จ่ายเงินจนทำให้ตัวเอง หรือครอบครัวต้องเดือดร้อน

 

 

  1. ถ้าคุณมีอาการในข้อ 1  มากกว่า 1 ข้อ อาการเหล่านี้เคยเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันบ้างหรือไม่

 

 

  1. อาการดังกล่าวสร้างปัญหาให้คุณหรือไม่  เช่น   ทำงานไม่ได้,   มีปัญหาครอบครัว การเงิน    คดีความ,  มีการทะเลาะวิวาท เป็นต้น

 

 

  1. ญาติสายตรงของคุณ  มีประวัติเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วหรือไม่

 

 

  1. เคยมีแพทย์ หรือ พยาบาล บอกคุณหรือไม่ว่าป่วยเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว

 

 

 

 

การแปลผล
คุณมีอาการ mania (อารมณ์ขั้วบวก) ถ้า...
คุณตอบคำถามข้อ 1 ว่า ใช่  “ตั้งแต่ 7 ข้อ”  ขึ้นไป
ตอบคำถามข้อ 2 ว่า  “ใช่” และ
ตอบคำถามข้อ 3 ว่า  “ใช่
แนะนำให้ปรึกษาจิตแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว ( Bipolar disorder) ต่อไป

 


โดย พญ.ธรรมิกา  เทพพาที
ขอขอบคุณข้อมูลจาก ramamental


ติดวัดเมืองใหม่ ริม ถ.พระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี พิกัด 13.334969,100.940864 www.facebook.com/tammikaclinic Tel 087-992-6993