Home
| about us | เวชสำอางค์ | บทความ-สาระน่ารู้ |ติดต่อสอบถาม | แผนที่

แบบทดสอบด้วยตนเอง

*แบบประเมินโรคซึมเศร้า

*แบบประเมินวัดความเครียด

*แบบการประเมินโรคปวดศีรษะ
ไมเกรนด้วยตนเอง

*แบบทดสอบการติดบุหรี่

*ดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทย

*แบบประเมินความเสี่ยง
การฆ่าตัวตาย

*แบบคัดกรองโรคจิต

*แบบประเมินการติดสุรา

 

ทดสอบ

ในเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีอาการต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โปรดทำเครื่องหมาย   /   ลงในช่องที่ใกล้เคียงกับตัวท่านมากที่สุด

 

อาการ  พฤติกรรม  ความรู้สึก

 

ไม่เคยเลย
(0 คะแนน)

 

เป็นบางครั้ง
(1 คะแนน)

 

บ่อยครั้ง
(2 คะแนน)

 

เป็นประจำ
(3 คะแนน)

1.  นอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ

 

 

 

 

2.  รู้สึกหงุดหงิด รำคาญใจ

 

 

 

 

3.  ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะประสาทตึงเครียด

 

 

 

 

4.  มีความวุ่นวายใจ

 

 

 

 

5.  ไม่อยากพบปะผู้คน

 

 

 

 

6.  ปวดหัวข้างเดียวหรือปวดขมับทั้ง 2 ข้าง

 

 

 

 

7.  รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง

 

 

 

 

8.  รู้สึกหมดหวังในชีวิต

 

 

 

 

9.  รู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า

 

 

 

 

10. กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา

 

 

 

 

11. รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ

 

 

 

 

12. รู้สึกเพลียจนไม่มีแรงจะทำอะไร

 

 

 

 

13. รู้สึกเหนื่อยหน่ายไม่อยากจะทำอะไร

 

 

 

 

14. มีอาการหัวใจเต้นแรง

 

 

 

 

15. เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่นเวลาไม่พอใจ

 

 

 

 

16. กลัวผิดพลาดในการทำสิ่งต่างๆ

 

 

 

 

17. ปวดเกร็งกล้ามเนื้อท้ายทอย  หลัง หรือไหล่

 

 

 

 

18. ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย

 

 

 

 

19. มึนงงหรือเวียนศีรษะ

 

 

 

 

20. ความสุขทางเพศลดลง

 

 

 

 

คะแนนรวม

 

รวมคะแนน

ดูผลการประเมิน


ติดวัดเมืองใหม่ ริม ถ.พระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี พิกัด 13.334969,100.940864 www.facebook.com/tammikaclinic Tel 087-992-6993