Home
| about us | เวชสำอางค์ | บทความ-สาระน่ารู้ |ติดต่อสอบถาม | แผนที่

แบบทดสอบด้วยตนเอง

*แบบประเมินโรคซึมเศร้า

*แบบประเมินวัดความเครียด

*แบบการประเมินโรคปวดศีรษะ
ไมเกรนด้วยตนเอง

*แบบทดสอบการติดบุหรี่

*ดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทย

*แบบประเมินความเสี่ยง
การฆ่าตัวตาย

*แบบคัดกรองโรคจิต

*แบบประเมินการติดสุรา


 

 

 

ทดสอบการติดเหล้า

แบบประเมินการติดสุรา (รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักการดื่มก่อน


1 ดื่มมาตรฐาน = เหล้าสี 1 แก้วขนาด 30 ซีซี = เบียร์ 1 แก้วขนาด 285 ซีซี = ไวน์ 1 แก้วขนาด  100 ซีซี

 

คำชี้แจง : โปรดตอบแบบสอบถามต่อไปนี้ทุกข้อ โดยกากบาทในช่องที่ตรงกับคุณมากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการลด/เลิกดื่มแอลกอฮอล์ของท่าน

ข้อมูล

0 คะแนน

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

1. คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยแค่ไหน?

ไม่เคยเลย

เดือนละครั้งหรือน้อยกว่า

/2-4 ครั้ง/เดือน

2-3 ครั้ง/สัปดาห์

4 ครั้งต่อสัปดาห์หรือมากกว่า

2. ในวันที่คุณดื่มตามปกตินั้น คุณดื่มกี่ดื่มมาตรฐาน

1 หรือ 2

3 หรือ 4

5 หรือ 6

7 ถึง 9

10 หรือมากกว่า

3. คุณดื่ม 6 ดื่มมาตรฐาน หรือมากกว่าในคราวเดียวกันบ่อยแค่ไหน?

ไม่เคยเลย

น้อยกว่าเดือนละครั้ง

เดือนละครั้ง

สัปดาห์ละครั้ง

วันละครั้งหรือเกือบทุกวัน

4. ในช่วงปีที่แล้ว มีบ่อยครั้งแค่ไหนที่คุณพบว่า เมื่อคุณได้เริ่มต้นแล้วคุณจะไม่สามารถหยุดดื่มได้เลย?

ไม่เคยเลย

น้อยกว่าเดือนละครั้ง

เดือนละครั้ง

สัปดาห์ละครั้ง

วันละครั้งหรือเกือบทุกวัน

5. ในช่วงปีที่แล้ว มีบ่อยครั้งแค่ไหนที่การดื่มของคุณเป็นสาเหตุทำให้คุณไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ ที่ตามปกติแล้วคุณเคยทำได้มาก่อน?

ไม่เคยเลย

น้อยกว่าเดือนละครั้ง

เดือนละครั้ง

สัปดาห์ละครั้ง

วันละครั้งหรือเกือบทุกวัน

6. ในช่วงปีที่แล้ว มีบ่อยครั้งแค่ไหนที่คุณต้องการจะดื่มในตอนเช้าเพื่อให้คุณรู้สึกดีขึ้นหลังจากที่ได้ดื่มจัดมาก่อนหน้านี้?

ไม่เคยเลย

น้อยกว่าเดือนละครั้ง

เดือนละครั้ง

สัปดาห์ละครั้ง

วันละครั้งหรือเกือบทุกวัน

7. ในช่วงปีที่แล้ว มีบ่อยครั้งแค่ไหนที่คุณรู้สึกผิด หรือเกิดความรู้สึกเสียใจภายหลังการดื่มของคุณ?

ไม่เคยเลย

น้อยกว่าเดือนละครั้ง

เดือนละครั้ง

สัปดาห์ละครั้ง

วันละครั้งหรือเกือบทุกวัน

8. ในช่วงปีที่แล้ว มีบ่อยครั้งแค่ไหนที่การดื่มของคุณทำให้คุณไม่สามารถจะจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในคืนที่ผ่านมา?

ไม่เคยเลย

น้อยกว่าเดือนละครั้ง

เดือนละครั้ง

สัปดาห์ละครั้ง

วันละครั้งหรือเกือบทุกวัน

9. คุณหรือใครบางคนเคยได้รับบาดเจ็บจากการดื่มของคุณหรือไม่?

ไม่เคยเลย

เคย แต่ไม่ใช่เมื่อปีที่แล้ว

เคย ในช่วงปีที่แล้ว

-

-

10. เคยมีเพื่อน ญาติพี่น้อง แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับการดื่มของคุณหรือเคยแนะนำให้คุณลดการดื่มลงบ้างหรือไม่?

ไม่เคยเลย

เคย แต่ไม่ใช่เมื่อปีที่แล้ว

เคย ในช่วงปีที่แล้ว

-

-

การแปลผลคะแนน


คะแนน

การแปลผล

คำแนะนำเบื้องต้น

0-7 คะแนน

คุณมีความเสี่ยงต่ำ

  -คุณควรรักษาระดับการดื่มของคุณไม่ให้มากกว่านี้ตลอดไป
  -แต่ในบางสถานการณ์ เช่น ขณะขับรถ ขณะทำงานกับเครื่องจักร ขณะตั้งครรภ์ หรือขณะเจ็บป่วย ฯลฯ การดื่มแอลกอฮอล์แม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้คุณและผู้อื่นเสี่ยงอันตรายได้ จึงไม่ควรดื่มในสถานการณ์ดังกล่าว
  -ในบางสถานการณ์แม้จะดื่มน้อยแต่ก็เสี่ยงต่ออันตรายได้เช่น ขณะขับรถ ขณะกำลังตั้งครรภ์ เจ็บป่วยด้วยโรคบางอย่าง เป็นต้น

8-12 คะแนน

การดื่มของคุณสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้

   -ขณะนี้คุณอาจจะมีอาการอ่อนเพลีย
   นอนไม่หลับ การเคลื่อนไหวไม่ดี ความสามารถในการคิดลดลง
  ความดันโลหิตสูง
  เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
  ความดันโลหิตสูง
  ซึมเศร้า หรือเครียด
  เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
  เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
  อันตรายต่อการขับรถ และการทำงานกับเครื่องจักร
  ถ้าคุณเป็นชาย   คุณไม่ควรดื่มมากกว่า 4 ดื่มมาตรฐานต่อวัน และในแต่ละสัปดาห์ ควรหยุดดื่มให้ได้อย่างน้อย 2 วัน ทั้งนี้ไม่ควรดื่มเกิน 6 ดื่มมาตรฐานในวันเดียว
  ถ้าคุณเป็นหญิง   คุณไม่ควรดื่มมากกว่า 2 ดื่มมาตรฐานต่อวัน และในแต่ละสัปดาห์ ควรหยุดดื่มให้ได้อย่างน้อย 2 วัน ทั้งนี้ไม่ควรดื่มเกิน 4 ดื่มมาตรฐานในวันเดียว

13 คะแนนขึ้นไป

คุณมีความเสี่ยงสูง หรือเสพติดแอลกอฮอล์แล้ว

  -คุณจะมีอาการผิดปกติต่างๆมากขึ้น โดยเฉพาะตับและสมองของคุณจะถูกทำลาย ความจำของคุณจะเสื่อมลง
  -คุณจะมีอาการติดแอลกอฮอล์ อยากดื่มมาก จนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการดื่ม ทำให้เสียการเสียงาน และเสียความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว
 คุณควรหยุดดื่ม และไปพบแพทย์เพื่อรับการบำบัดรักษาโดยด่วน
 -สามารถรับคำแนะนำและการบำบัดได้จากสถานพยาบาลใกล้บ้านท่าน

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมสุขภาพจิต

ติดวัดเมืองใหม่ ริม ถ.พระยาสัจจา อ.เมือง จ.ชลบุรี พิกัด 13.334969,100.940864 www.facebook.com/tammikaclinic Tel 087-992-6993